Skip to content

2022-2023 ikasturterako aurrematrikulazioa

NIZE-2022-2023

Haur Hezkuntzako bigarren ziklorako eta Lehen Hezkuntzarako aurrematrikula egiteko epea martxoaren 7tik 11ra izango da Nafarroan. Bertan bizi diren 2019. urtean jaiotako umeei (5.332 haur) eta euren familiei eragiten die.

Eskariak

Onarpen-prozesu arruntean parte hartzeko eskabideak, ahal dela telematikoki izapidetuko direnak, guraso-ahala duten gurasoek edo ikasleen legezko tutoreek formalizatu beharko dituzte, eta eskakizun horretatik salbuetsita geratuko dira atxikitako ikastetxera sartzen diren ikasleak. Hala eta guztiz ere, familiak hala eskatuz gero, onarpen-eskaeran adierazitako edozein ikastetxek, eskabidean adierazitako ordena gorabehera, laguntza eman beharko du eskaera izapidetzen, eta, eskatzaileak hala eskatuz gero, modu eskuordetuan aurkeztu beharko du. Horretarako, familiak ikastetxeetako idazkaritzara joan daitezke, lankidetza hori eskatzeko.

Ikasle bakoitzarentzat eskabide bakarra aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da zein ikastetxe aukeratu den lehenengo aukera gisa, eta lehen aukerako ikastetxean plazaren esleipendun izan ezean, beste bost ikastetxe gehigarri ere aurkeztu ahal izango dira, lehentasun-hurrenkeraren arabera. Eskatutako ikastetxe bakoitzerako, baremoa aplikatuta lortutako puntuen baturaren ondoriozko puntuazioarekin lehiatuko dira eskatzaileak. Eskabidean ikastetxeak zein ordenatan jarri diren kontuan hartuta, eskatzaileari plaza esleituko zaio onartutakoen artean lehentasun-hurrenkera altuena duen ikastetxean.

Lehen aukerako ikastetxeak arduratuko dira aurrez izena emandako ikasleen datuak EDUCAn sartzeaz, datuak egiaztatzeaz eta baremazio-irizpideak aplikatzeaz. Irizpide hauek dira:

  • Ikastetxean matrikulatutako anai-arrebak egotea (3 puntu)
  • Gurasoen edo legezko tutoreen bizilekuaren edo lantokiaren hurbiltasuna (4, 3, 1, 0 puntu)
  • Familia-unitatearen per capita errenta (3, 2, 1, 0 puntu)
  • Ezintasuna ikaslearen edo gurasoren baten, legezko tutoreen edo anai-arreben baitan (2.5, 2, 0.5 puntu)
  • Genero indarkeriaren edo terrorismoko biktima izatea (puntu 1)
  • Ikastetxean lan egiten duten gurasoak edo legezko tutoreak (0.8 puntu)
  • Familia ugariaren legezko izaera (0,8 puntu)
  • Ikaslearen familia-harrerako egoera (0.8 puntu)
  • Guraso bakarreko familia izatea (0,8 puntu)
  • Erditze anizkoitzetik jaiotako ikasleak (0.8 puntu)

Berdinketak jarraitzen badu, “Hurbiltasun linealaren” irizpide osagarria erabiliko da (0,5 puntu, EDUCAn sartutako geolokalizazio-tresnaren bidez zehaztutako distantzia lineala, familia-etxebizitzarena edo lantokiarena, aukeratutako aukeraren arabera, ikastetxeraino, 1.500 metro edo gutxiago bada). Berdinketa desegin ez bada, zozketa egingo da, eta 2022ko martxoaren 4ko 13:00etan egingo da, ekitaldi publikoan, Hezkuntza Sailean, eskumena duen organoaren aurrean.